Dit zijn wij

Wij zijn denkers die doen wat ze bedenken. Vanuit onze persoonlijke ambitie en bedrijfskundige visie helpen wij ondernemers verder. Betrokken, proactief, ‘Achterhoeks’ nuchter en altijd in nauwe samenwerking met onze klanten.

Door continu vragen te stellen, blijven we alert op verbeterkansen. Daardoor profiteren klanten van onze kennis, expertise en inzet binnen hun bedrijf. Maar misschien het meeste profiteren ze wel van onze onafhankelijke rol. Wij maken geen onderdeel uit van bestaande structuren en kunnen daardoor makkelijker verandering en verbetering tot stand brengen.

Onze ambitie

Wij willen hét bedrijfskundige bureau in de Achterhoek zijn voor bedrijven die willen groeien naar een gezonde en fitte toekomst. Met efficiënte productie- en bedrijfsprocessen, slimme logistiek en medewerkers die uitblinken op hun plek in de organisatie. Samen met onze klanten werken wij graag aan die toekomst.

Dat doen we met ons groeiende team medewerkers en de experts waarmee we nauw samenwerken.

Roy Verlaak

Roy Verlaak

Nieuwsgierig naar ieder detail, maar wel altijd vanuit een helicopterview. Dat typeert de werkwijze van Roy, die iedere vraag of uitdaging analytisch bekijkt. Kan het sneller, beter of efficiënter? Door steeds drie stappen vooruit te denken, voorziet hij mogelijke obstakels voor ze zich openbaren en stuurt dan bij.

Met zijn werktuigbouwkundige achtergrond en jarenlange werkervaring als manager, kent Roy de uitdagingen en vragen van ondernemers. Die kennis vertaalt hij in oplossingsgerichte adviezen en plannen. Bij de verdere uitwerking van die plannen blijft Roy nauw betrokken en steeds op zoek naar nog beter en efficiënter.

Anne Marie Willemsen

Anne Marie Willemsen

Vanuit de drive om organisaties en medewerkers te willen helpen, houdt Anne Marie zich bezig met certificerings- en verbetertrajecten binnen technische bedrijven. Haar uitdaging? Een systeem neerzetten dat past bij de organisatie. Maar dat ook bijdraagt aan de missie en doelen van het bedrijf en de administratieve belasting tot een minimum beperkt.

Door de jarenlange ervaring en haar specifieke normkennis kan Anne Marie bedrijven ondersteunen bij de voorbereiding, uitwerking en implementatie van systemen en ontzorging tijdens externe audits. Ook bij de hieruit voortvloeiende verbetertrajecten is Anne Marie vaak als kartrekker en katalysator betrokken.

Maud Arkesteijn

Maud Arkesteijn

Een uitdaging omzetten naar mogelijkheden. Dat is wat Maud graag doet. Ze is een praktische denker die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kijkt. Samen met de klant zoekt Maud naar oplossingen om bedrijfskundige processen beter in te richten. En bij die oplossingen blijft het niet. Die worden door Maud helder gecommuniceerd en vertaald naar concrete acties.

Draagvlak binnen het team is voor Maud belangrijk. Ze is to the point, behulpzaam en open minded waardoor ze binnen het team steeds een aansturende en actieve rol inneemt. Maud beschikt bovendien over een creatieve geest. Een combinatie die leidt tot gedegen en effectieve, maar voor de klant soms verrassende oplossingsrichtingen.

Jorick Kok

Jorick Kok

Goede en open communicatie als basis voor optimaal functionerende afdelingen en teams. Jorick ziet het als absolute voorwaarde in zijn werk. Zorgen dat iedereen gehoord wordt en zo medewerkers enthousiast maken om samen resultaten te boeken. Hij krijgt energie van behaalde resultaten, maar vooral van de vreugde die het de medewerkers brengt. Verbeteren doe je immers samen.

Met zijn analytische blik en technisch bedrijfskundige achtergrond kan hij eerst een stapje terug doen om zo het benodigde overzicht te krijgen. De duidelijkheid die Jorick vervolgens schept in zijn projecten, zorgt ervoor dat het hele team optimaal kan samenwerken en zo tot nieuwe inzichten en verbeteringen kan komen.

 Vera Gijsbertsen

Vera Gijsbertsen

In teamverband op een plezierige manier processen verbeteren en de gestelde doelen waarmaken. In die werkomgeving komt Vera Gijsbertsen optimaal tot haar recht. Ze is ambitieus, sociaal en weet wat ze wil. Die eigenschappen zet Vera graag in voor de klant. Ze betrekt medewerkers bij de projecten waaraan ze werkt en hecht grote waarde aan de inbreng van alle betrokkenen.

Vanuit haar bedrijfskundige ervaring weet Vera dat succesvol ondernemen niet kan zonder permanente doorontwikkeling en vernieuwing. Haar assertieve en leergierige karakter maakt Vera initiatiefrijk, waarbij ze na een grondige analyse doorpakt en verbetering of vernieuwing in gang zet. Daarbij weet Vera dat gemaakte plannen tijdens de uitvoering, indien nodig, bijgestuurd moeten worden. Het is die constante uitdaging waarin Vera graag werkt en meerwaarde biedt voor onze klant.

Egbert van Ginkel

Egbert van Ginkel

[email protected]
veiligheidskundige op projectbasis

Met zijn uitgebreide kennis van en ervaring in de wereld van arbo en veiligheid neemt Egbert klanten zorgen en werk uit handen. Van een RI&E tot VCA en van een BHV-organisatie tot VGM-plan. Hij komt graag snel to the point en communiceert praktisch en duidelijk. Altijd in nauw en goed overleg met de klant.

De combinatie van zijn praktische elektrotechnische achtergrond en theoretische kennis omtrent arbo- en veiligheidswetgeving stelt Egbert in staat de juiste stappen voor te stellen. Ook in de verdere uitwerking daarvan en de implementatie speelt Egbert graag een leidende rol. Niet in de laatste plaats om het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te vergroten. Want vanuit zijn elektro-achtergrond weet hij als geen ander hoe belangrijk goede arbeidsomstandigheden en veilig werken zijn.

Samen Sterker

TeamDoet is op 1 mei 2020 ontstaan na het samengaan van ROI Management en AMS Advies. Twee Achterhoekse bedrijven, die al jaren nauw samenwerken en elkaar aanvullen en versterken. Door nu samen te gaan als één sterk TeamDoet, kunnen zij nog meer waarde toevoegen voor hun klanten. Ondernemers nog beter adviseren en ondersteunen in verbeter-, certificerings- of groeitrajecten. Maar vooral door dit proces ook samen met de klant uit te voeren. Want dat maakt TeamDoet echt uniek en denkers die ook doen!