Privacyverklaring TeamDoet

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. TeamDoet houdt zich vanuit de rol als adviesbureau ook bezig met het verwerken van persoonsgegevens, met name voor de eigen bedrijfsvoering en daarnaast beperkt bij klanten.

Voor wat betreft de eigen bedrijfsvoering van TeamDoet is de verwerking van persoonsgegevens vooral bedoeld voor het bijhouden van gegevens van klanten en zakelijke contacten, zoals NAW-gegevens, de naam van de contactpersoon en e-mailadressen. Deze gegevens worden gebruikt om te communiceren met de klant of het betreffende contact over lopende projecten en werkzaamheden. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor de facturatie van de werkzaamheden.

Voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens bij klanten is het doel dat TeamDoet kan vaststellen of er voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden vanuit de betreffende norm of informatie die nodig is voor procesverbetering. Hierbij kan gedacht worden aan het beoordelen van opleidingen en trainingen die nodig zijn en het inzien van de planning van werkzaamheden van medewerkers. Dit is nodig om bijvoorbeeld de aantoonbaarheid die geëist wordt vanuit certificerende instanties te kunnen checken voordat de externe audit plaatsvindt.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de rol van TeamDoet en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen.