‘Montage-cel’ maakt verdere groei Van Raam mogelijk

Van Raam, fabrikant van unieke aangepaste fietsen in Varsseveld, zoekt continu manieren om verdere groei mogelijk te maken. De afgelopen jaren heeft de fabrikant – samen met TeamDoet – in verschillende stappen de productie en montage van aangepaste fietsen weten te optimaliseren. Dat heeft geleid tot een efficiënt en flexibel proces waarin prima aan de huidige vraag kan worden voldaan.

Om ook de verwachte verdere groei aan te kunnen, heeft Maud Arkesteijn, technisch bedrijfsconsultant van TeamDoet, met Van Raam onderzocht hoe die groei binnen de bestaande montagelijnen gerealiseerd kan worden. “Daarbij hebben we eerst een analyse gemaakt van de verschillende modellen uit het reguliere assortiment die in de lijn gemonteerd worden. Is het mogelijk om een aantal op elkaar lijkende modellen uit die reguliere lijn te halen en onder te brengen in een aparte cel.”

Transportfietsen

Volgens die eerste analyse kwamen drie transportfietsen hiervoor in aanmerking: de Chat, Opair en VeloPlus. “Dat heeft met overeenkomende kenmerken van de modellen te maken. Zo zijn het drie grote fietsen, is de achterzijde van de fietsen redelijk gelijk en worden ze alle drie gebruikt om mensen mee te vervoeren”, zegt Maud, die vervolgens samen met verschillende afdelingen van Van Raam het idee uitwerkte.

In overleg met directie en management is een voorstel gemaakt voor de aparte cel, die daarna met monteurs, engineers en medewerkers van het magazijn en Techniche Dienst in niet langer dan anderhalve maand tijd is uitgewerkt en geïmplementeerd. “Dat is alleen mogelijk omdat TeamDoet al jarenlang nauw samenwerken met Van Raam. We kennen elkaar en wij krijgen veel vertrouwen in de hele organisatie, van hoog tot laag.

Eigen ecosysteem

Voor deze nieuwe manier van monteren is binnen Van Raam een eigen ecosysteem ingericht, aldus Maud. “De cel heeft eigen medewerkers die zich alleen bezighouden met de montage van deze drie modellen. Daarnaast beschikt de cel over een eigen voorraad, waarin we met een Two Bin-systeem werken. Dat betekent dat de medewerkers altijd door kunnen werken. Bovendien komt hierdoor ruimte vrij in het centrale magazijn, die gebruikt kan worden voor de groei van de reguliere montage.

De nieuwe cel is opgedeeld in drie werkstations waarin modulair gewerkt wordt. “In de cel werken we met tussenbuffers, waarbij één station op voorraad monteert en twee op order. Zo kan altijd snel en efficiënt aan de vraag voldaan worden”, zegt Maud. Om deze werkvoorraad goed kwijt te kunnen bij de verschillende werkstations zijn slimme karren en rekken ontworpen.

Volgens Maud is de snelle introductie van de ‘montage-cel’ het resultaat van optimale samenwerking binnen een organisatie. “Alle facetten en afdelingen van een bedrijf komen hierin samen en hebben hetzelfde doel voor ogen. Dat maakt onze rol als spin in het web ook zo waardevol.