Datavisualisatie zorgt voor verbeterde sturing Ducona Holland

Begin 2020 had Ducona Holland B.V., producent van PET-flessen, de wens om de efficiency in de productie te verbeteren. Roy Verlaak, eigenaar en technisch bedrijfsconsultant bij TeamDoet, werd ingeschakeld om mee te denken. Samen kwamen ze tot de conclusie dat, om te kunnen verbeteren, er metingen en meetbare doelen nodig waren.

De definitie van efficiency

Zo gezegd, zo gedaan. Roy heeft samen met de organisatie in verschillende stappen data verzameld. Zo is er eerst gekeken naar wat er al voor handen was. Dit waren onder andere productiegegevens. Een volgende stap was het in kaart brengen van verspillingen, zoals storingen, stilstand en ombouw van machines.

Met het verzamelen van data kwam de vraag: Wat zien wij als de definitie van efficiency? Met hulp van Roy is er gekozen om in de definitie alleen datgene mee te berekenen waar de productie invloed op heeft. Dat houdt in dat preventief onderhoud niet wordt meegenomen, maar omsteltijden bijvoorbeeld wel. Hierdoor ontstaat een efficiencygetal dat beïnvloedbaar is door de productieafdeling.

Implementatie van Power BI

Om alle verzamelde data te ordenen en te analyseren is er gekozen om te werken met de tool Microsoft Power BI. Dit is een tool die data uit verschillende bronnen samenbrengt, waarmee eenvoudig verbanden gelegd kunnen worden en diepgaande inzichten kunnen worden verschaft. Ook zorgt het voor dataconsistentie. En last but not least ziet het er ook nog eens gelikt uit! Voor Ducona worden machinegegevens, ERP gegevens en digitale formulieren gecombineerd.

In samenwerking met Nico Deunk van Bliksems!, een Achterhoeks bedrijf dat gespecialiseerd is in PowerBI implementaties, is er een real time dashboard gerealiseerd. Roy fungeerde hierbij als tolk tussen Bliksems!, de machinebouwers en Ducona en zorgde ervoor dat de partijen elkaar juist begrepen.

Productiviteitsgegevens als stuurmiddel

In het begin was het nog moeilijk om gevoel te krijgen bij de efficiencycijfers, maar deze worden nu ingezet om tijdens de dag- en weekstart prioriteiten te bepalen en om oorzaken te achterhalen van  verstoringen.

De efficiency is de afgelopen periode met 10% verhoogd. Op dit moment wordt de balans opgemaakt en worden er nieuwe doelen gesteld. Zo verbetert Ducona stap voor stap.

Ducona Holland

Meer weten over de PET-verpakking oplossingen van Ducona?
Kijk op www.ducona.nl