De weg naar ISO 9001 certificering voor GoCab

GoCab, producent van elektrische fietstaxi’s voor kindervervoer, had de wens om kwaliteit beter te borgen in de organisatie. Om dat te bereiken is er gekozen om de norm van ISO 9001 toe te passen en als doel te stellen het certificaat te behalen. Daarbij heeft het de hulp ingeschakeld van TeamDoet.

Kwaliteitstool

TeamDoet heeft een pragmatische aanpak als het gaat om een organisatie klaarstomen voor certificering. Dat begint bij het in kaart brengen van alle bedrijfsprocessen in de door TeamDoet ontworpen kwaliteitstool. Deze tool dient ter vervanging van het kwaliteitshandboek, dat vaak veel pagina’s telt en vlak voor een audit van stof wordt ontdaan. De kwaliteitstool legt de kritische aspecten per proces in één A4 bloot en zorgt daarmee voor focus. Niet alleen vlak voor een audit, maar het hele jaar door. Ook bij GoCab is deze aanpak toegepast. In samenwerking met de medewerkers en procesverantwoordelijken heeft technisch bedrijfsconsultant Vera Gijsbertsen de bedrijfsprocessen geanalyseerd en teruggebracht tot de kern in de kwaliteitstool.

Daarnaast heeft eigenaar en technisch bedrijfsconsultant Anne Marie Willemsen het voldoen aan andere normeisen uit handen genomen van GoCab, zoals het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het opstellen van een directieverslag. In samenspraak met directie zijn deze vervolgens definitief gemaakt.

Externe audit

De dag van de externe audit kwam in zicht en hier werden de medewerkers op voorbereid door uitleg te geven over wat er van hen wordt verwacht. De ervaring leert dat het een spannende gebeurtenis kan zijn voor medewerkers. Ook op de dag zelf was TeamDoet aanwezig om de interviews en planning in goede banen te leiden. Het eindoordeel van de auditor kwam aan het einde van de dag en op een aandachtspuntje na, was daar het verlossende bericht: het ISO 9001 certificaat is behaald voor GoCab!

De aanpak

Het geheim van met minimale effort in een relatief korte tijd certificeren? Door periodiek overleg te organiseren met betrokkenen en daaruit voortkomende actielijsten op te stellen, is de snelheid in het certificatietraject gebleven en was voor iedereen duidelijk wat er wanneer van hen werd verwacht om het einddoel te behalen.

TeamDoet blijft ook de komende tijd betrokken omtrent kwaliteitsmanagement bij GoCab. Vera houdt de verantwoordelijkheid voor het tijdig uitvoeren en opvolgen van interne audits en daarnaast zullen er verdere stappen worden genomen op het gebied van procesoptimalisatie.

GoCab

Meer weten over de elektrische fietstaxi’s voor kindervervoer van GoCab?
Kijk op www.gocabbike.com